Digitalizacija – spona za budućnost

logo2
Ovaj sajt je izrađen u cilju približavanja elektronskih servisa građanima u korišćenju digitalnih alata i promovisanja Digitalne agende u okviru projekta „Digitalizacija spona za budućnost“ koji realizuje Centar za društvene integracije.
Na sajtu ćete pronaći multimedijalne sadržaje, koji će biti fokusirani na korisničko iskustvo gde će audio-vizuelno uputstvo biti pojednostavljeno za krajnjeg korisnika koji nema nekog značajnijeg iskustva u korišćenju servisa dostupnih putem e-government platforme i drugih e usluga.
„Ovaj web sajt je kreiran i održavan uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Centra za društvene integracije i ne odražava nužno stavove Evropske unije“.

    Projekat „Povećanje građanskog angažmana u Digitalnoj Agendi - ICEDA“ sprovode Fondacija Metamorphosis (Severna Makedonija), Open Data Kosovo (Kosovo), Akademija e-uprave (Estonija), Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost - CRTA (Srbija) , NVO 35 MM (Crna Gora) i Levizja MJAFT (Albanija). Projekat je su-finansiran od strane Evropske Unije.