Digitalizacija – spona za budućnost

Digitalizacija spona za budućnost

_________________

Centar za društvene integracije je jedna od organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana koja je finansijski podržana kroz ICEDA projekat. U okviru 18 mecesci CDI će organizovati niz aktivnosti  u okviru projekta „Digitalizacija spona za budućnost“, a sve u cilju približavanja elektronskih servisa građanima, korišćenju digitalnih alata i promovisanja Digitalne agende.