Digitalizacija – spona za budućnost

Regionalni dijalog o Dogitalnoj agendi

_________________

U okviru projekta ′′ Povećanje građanskog angažmana u Digitalnoj agendi – ICEDA “, koji sufinansira Evropska unija, Fondacija Metamorfoza (Severna Makedonija) u partnerstvu sa Levizja MJAFT (Albanija), Open Data Kosovo (Kosovo), NVO 35 MM (Crna Gora) i CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Srbija), organizuju Regionalne dijalog o Digitalnoj agendndi.


O tome kako teče proces digitalizacije u okruženju, možete saznati od ljudi predstavnika javnih institucija i civilnog sektora iz zemalja Zapadnog Balkana (pogledajte video).