Digitalizacija – spona za budućnost

Do bolje digitalne uprave uz stručnu podršku eksperata iz Estonije

_________________

Predstavnici Centra za društvene integracije su pohađali intenzivni dvodnevnii trening posvećen Digitalnoj Agendi i digitalnoj upravi, a koji su držali ekspeti iz Estonske organizacije EGA.:

 

Koncept Digitalne Agende (DA) je širok i pored osnovnog koncepta digitalnog društva (pristup Internetu), obuhvata i pravno uređenje ove oblasti, politiku bezbednosti i zaštite podataka, približavanja uprave građanima, učešće građana u odlučivanju, međunarodnu saradnju i drugo.

 

Na webinaru se Govorilo  o izazovima u kreiranju i implementaciji Digitalne agende (DA), načinima za prevazilaženje, potrebnim kompetencijama i načinima kako je digitalna pismenost i DA implementirana u Estoniji. Pristup i koršćenje Interneta u regionu Balkana nešto je niže nego u zemljama EU, dok u Srbiji i Severnoj Makedoniji manje od 50% populacije starije od 55 godina koristi Internet. Trendovi pokazuju da ženska populacija u Srbiji i na Kosovu manje koristi Internet.

 

Prilikom digitalnog opismenjavanja i uveđenja DA, uvek se mora proći kroz sldeća pitanja i korake:

Zašto?

Koje digitalne veštine ponuditi?

Kome?

Kako?

 

Digitalne veštine jesu: Digitalna pismenost i korišćenje informacija;

Komunikacija,

Kreiranje digitalnih sadržaja,

Bezbednost u sajber prostoru i

Rešavanje problema.

 

Estonija je u periodu 2000-2005 od usluge e-parkinga, preko uvođenja digitalnih potpisa i e-škole, došla do elektronskog glasanja. Godine 2007.razvijen je portal za e-registraciju preduzeća, a 2010.uvedeni su e-recepti; 2019. normirano je postojanje i korišćenje veštačke inteligencije (AI). Danas 99% državnih usluga u Estoniji dostupne su online.