Digitalizacija – spona za budućnost

Građani od danas više ne moraju da donose dokaze o uplati taksi i naknada za usluge MUP-a

_________________

Građanima je od danas omogućeno da na nov i efikasan način izvršeplaćanje taksi i naknada za usluge koje pružaju organi javne uprave. Naime, na Portalu eUprava razvijen je poseban sistem www.plati.euprava.gov.rs koji omogućava kreiranjejedinstvenog platnog naloga za bilo koju uslugu koji sadrži jedinstveni pozivna broj odobrenja.

Na ovaj način u potpunosti se eliminiše potreba donošenjaoverene uplatnice u papiru kao dokaza da je plaćena odgovarajuća taksa ili naknada.Trenutno na ovom sistemu dostupno je 300 usluga Ministarstvaunutrašnjih poslova kao što je plaćanje taksi i naknada prilikom vađenja novihličnih karata i pasoša, registracije vozila, izdavanja saobraćajne dozvole itd, a uskoro i ostali organi državne uprave će početi da koriste ovaj sistem. Građani više ne moraju da popunjavaju nekoliko uplatnica, dovoljno je da putemsistema www.plati.euprava.gov.rs kreiraju jedinstvenu uplatnicu. Više informacija: https://euprava.gov.rs/od-danas-bez-dokaza-o-uplati