Digitalizacija – spona za budućnost

Potpisivanje finansijskih izveštaja

_________________

Potpisivanje finansijskih izveštaja na sajtu APR-a je omogućeno i kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u klaudu Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Svaki građanin koji ima ConsentID mobilnu aplikaciju ili kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici ili USB tokenu, može samostalno da generiše elektronski potpis u kladu za svega par minuta.

Više na: https://cloud.eid.gov.rs/ca