Digitalizacija – spona za budućnost

Puštanje u rad elektronske identifikacije eID za pristup elektronskim uslugama Agencije za privredne registre (APR)

_________________

Od danas je pristup elektronskim uslugama Agencije za privredne registre (APR) omogućen putem naloga sa kojima su se korisnici registrovali na Portalu za elektronsku identifikaciju (eid.gov.rs).

Novi korisnici, koji žele da koriste elektronske usluge dostupne na portalu APR-a, a koji do sada nisu imali korisničke naloge na sistemu APR-a, potrebno je da registruju svoje korisničke naloge na Portalu za elektronsku identifikaciju (eid.gov.rs). Po registraciji, prijavljuju se na portal APR-a putem naloga sa Portala eid.gov.rs

Postojeći korisnici elektronskih usluga moći će da koriste svoje postojeće naloge na sistemu APR-a najkasnije do 1. juna 2023. godine. Nakon toga, usluge će biti dostupne isključivo prijavljivanjem na portal APR-a putem naloga sa Portala eid.gov.rs , za šta će biti potrebno da registruju naloge na Portalu eid.gov.rs.

„Agencija za privredne registre je pionir digitalizacije u javnoj upravi Republike Srbije i trenutno pruža najveći broj različitih elektronskih usluga za privredu i građane. Integracijom u jedinstveni državni informacioni sistem bolje ćemo  iskoristiti mogućnosti postojeće infrastrukture, kako bi dodatno ojačali performanse našeg sistema. Sa implementacijom elektronskih servisa Kancelarije za IT i eUpravu želimo da obezbedimo njihovu masovniju primenu u privredi i da obezbedimo sigurniji način čuvanja podataka naših korisnika”, rekao je direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić prilikom puštanja u rad servisa za elektronsku identifikaciju eID.     

Privrednicima se trenutno pružaju elektronske usluge sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja, a Agencija odgovora i za efikasno funkcionisanje informacionog sistema za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola. Elektronski se takođe može registrovati osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću i preduzetnika, evidentirati stvarni vlasnici i podnositi sve vrste prijava za registraciju finansijskog lizinga, založnog prava i ponuđača, a u toku ove godine biće puštene u rad i nove eUsluge.

„Veoma je važno što je još jedna institucija omogućila pristup uslugama preko jedinstvenog Portala za elektronsku identifikaciju eid.gov.rs. Sa jedinstvenim korisničkim eID nalogom, privrednicima i građanima je omogućen pristup ne samo svim elektronskim uslugama APR-a, već i ostalim uslugama eUprave euprava.gov.rs,  Portala lokalnih poreskih administracija lpa.gov.rs, Portala eZdravlje e-zdravlje.gov.rs, Moj es Dnevnik moj.esdnevnik.rs, eFaktura efaktura.mfin.gov.rs i Moja prva plata mojaprvaplata.gov.rs a u narednom periodu očekujem da će i ostale državne institucije, pre svega Poreska uprava Republike Srbije i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja,  koje pružaju neke elektronske usluge građanima ili privredi takođe preći na ovaj vid prijave“, izjavio je ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović.    

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za IT i eUpravu Milan Latinović je dodao da su do sada u saradnji APR-a i Kancelarije za IT i eUpravu implementirani elektronski servisi „Time stamp” i potpisivanje finansijskih izveštaja kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u klaudu, koji izdaje Kancelarija za IT i eUpravu, pri čemu je započeta i integracija elektronskih registara na ePisarnicu.

„Zahvaljujući uvođenju elektronskih usluga, Agencija za privredne registre omogućuje brže i efikasnije sprovođenje administrativnih postupaka registracije i drugih postupaka u javnoj upravi, koji privredi i građanima skraćuju vreme i smanjuju troškove poslovanja i olakšavaju komunikaciju sa državom”, istakao je Milan Lučić.


Izvor: www.ite.gov.rs